Samen regelen

Samen regelen

Werken met zp’ers. Wat moet ik regelen? Als je een zp’er inhuurt hoef je weliswaar als opdrachtgever je geen zorgen te maken over sociale lasten en pensioenpremies en dergelijke, toch zijn er wel enkele zaken die je als opdrachtgever moet regelen.

Het allerbelangrijkste is een goede opdrachtovereenkomst. Als die in orde is, dan zijn eigenlijk alle verplichtingen daar al in opgenomen. De Belastingdienst heeft veel goedgekeurde opdrachtovereenkomsten (ovk) op hun website staan. ZZP Nederland heeft de meest relevante ovk door juristen laten herschrijven in begrijpelijk Nederlands, zodat je ook wet wat er staat. De ovk zijn te downloaden voor abonnees, alle leden van ZP Deventer zijn abonnee bij ZZP Nederland.

Naast een ovk worden vaak ook algemene voorwaarden toegevoegd. In een ovk zet je welke specifieke afspraken je maakt voor die specifieke opdracht. In de algemene voorwaarden zet je wat je altijd wilt laten gelden als je een opdracht aanneemt. Vandaar dat beide documenten complementair zijn. ZZP Nederland heeft ook een voorbeeld van goede algemene voorwaarden klaar staan voor de abonnees.

Daarnaast is het sinds de strengere privacywetgeving (AVG) ook noodzakelijk geworden om aan te geven hoe om wordt gegaan met persoonsgegevens. Hoe worden ze opgeslagen, waarom? En hoe worden ze verwerkt? Hier moeten ook afspraken over worden gemaakt. ZZP Nederland heeft een artikel over de verwerking van privacygegeven een privacyverklaring voor u opgesteld. Ook is hulp nodig via de partner van ZZP Nederland, Privacy Zeker, als men nog vragen heeft over de AVG.

Als je in zee gaat met zp’ers zijn bovenstaande zaken belangrijk om goed te regelen. Alle andere zaken (bijvoorbeeld of de zzp’er wel correct belasting afdraagt), zijn niet de zorg van de opdrachtgever, Daar moet een zp’er allemaal zelf zorg voor dragen.

Wat nog wel verstandig kan zijn is om na te vragen bij de zp’er is of deze verzekerd is voor eventuele schade die hij/zij berokkent. Want als de zzp’er niet goed verzekerd is, dan kan dat nog wel eens terugkomen bij de opdrachtgever. Ook voor verzekeringen kunnen ondernemers terecht bij ZZP Nederland.