Vind een ZP-er

Herman Mossink

Over Talentum et Gloria

Realiseer samen met ons je ambitie en ontwikkeldoelen! Als samenwerkend partner voorzien wij je graag van advies bij de ontwikkeling en groei van jouw organisatie. De samenwerking en teamvorming die nodig is om de gewenste resultaten te bereiken wordt door ons aangejaagd in inspirerende, creatieve en innoverende werksessies. Wij begeleiden ongekend talent bij hun professionele ontwikkeling en het goed functioneren op de werkplek. Van jobfitting, jobcrafting of jobrotation tot aan in- en outplacement trajecten met behulp van een analyse of assessment (TMA). De verbindende leiders die nodig zijn om een bruisende waarderende werkomgeving te creëren worden door ons verleid en geïnspireerd tot een stijl van leiderschap die nodig is zodat talent zijn ambitie waar kan maken.

Talentum et Gloria 
is Latijn voor talent en ambitie, en dat is waar het ons nu  precies om gaat. Volgens ons is talent zonder ambitie namelijk niets en een ambitie kan je niet waarmaken zonder talent. Met een ambitie ben je als professional klaar voor de dag van morgen. Onze oprechte begeleiding is vooral persoonlijk professioneel, intensief en loopt over een langere periode om zo de gewenste resultaten te waarborgen. Wij leveren toegevoegde waarde door het verbinden van  medewerkers met hun professionele talent en ambitie aan de doelstellingen van het team en de organisatie. Dit maakt energie los, zodat medewerkers met plezier presteren en resultaten boeken, minder uitvallen, loyaler zijn en daardoor de organisatiedoelen realiseren.

Samenwerkend partner
Ben jij ook wel eens gefrustreerd omdat het je niet lukt om je organisatiedoelen te realiseren?  Wat zou er gebeuren in jouw organisatie als we allemaal onze talenten gebruiken, de dingen doen waar we goed in zijn én die we leuk en belangrijk vinden? Wat als we onze professionaliteit middels een ambitie verbinden aan de organisatie waarin we werkzaam zijn? Wat als we allemaal kunnen en willen bijdragen aan waar de organisatie voor staat en naar toe wil?

Ongekend talent
Loop jij op je werk ook wel eens tegen het feit aan dat jij jouw professionaliteit niet kunt inzetten? Wat zou er met jou gebeuren als je vanaf nu ging staan en opvallen met waar jij goed in bent én met wat je leuk en belangrijk vindt? Wat als jij jouw stempel weet te drukken vanuit jouw professionaliteit en daarmee een energiegolf veroorzaakt in de organisatie waar jij werkzaam bent? Wat als je floreert en presteert met plezier?

Verbindend leider
Heb jij ook wel eens het idee dat je jouw mensen niet gemotiveerd en in beweging krijgt? Wat zou er gebeuren als er onder jouw leiding talenten energie gaan creëren, ze gaan doen waar ze goed in zijn én wat ze leuk en belangrijk vinden? Wat als jij ze weet te inspireren de beste versie van zichzelf te worden en zo een optimale prestatie neer te zetten? Wat als jij hun talent herkent en erkent door de kansen te bieden om dit talent optimaal te verbinden aan de doelstellingen van jouw team én organisatie?

Wat te bieden

Voor iedereen zijn wij een samenwerkend partner in de uitdaging van de ontwikkelopgave of veranderopdracht die voorligt. Voor een directeur of manager ligt deze uitdaging op organisatieniveau, voor de teammanager of teamleider bij de teamdoelstellingen en voor het individuele talent bij zijn eigen lonkend perspectief.

Wij geven inzicht in latente behoeftes, anticiperen en sorteren voor op toekomstige ontwikkelingen en bieden een podium om het aanwezige talent in de schijnwerpers te zetten. Kortom, onze bijdrage richt zich erop om de talentvolle medewerker in de organisatie klaar te stomen voor de dag van morgen.

We beloven om een veilige omgeving te bieden waarin een ieder vanuit vertrouwen en waardering kan en mag ontwikkelen, zodat ongekend talent (nog meer) wordt erkend. Wij verleiden de talentvolle medewerker om de grootste uitdaging met zichzelf aan te gaan.

Het herkennen en erkennen van talent in een gepassioneerde ambitie vinden wij van groot belang. Een talentvolle medewerker die de ruimte en de waardering krijgt in de organisatie, door geboden kansen voor verbinding van zijn professionele ambitie en ontwikkeling aan de organisatie, floreert en presteert met plezier. Hij veroorzaakt daarmee een ware energiegolf.

Wij willen van betekenis zijn door medewerkers, met hun ongekende talenten, te ontwikkelen tot verbindende leiders, die collega’s weten te inspireren en te motiveren. Zij worden samenwerkend partner in de organisatie en nemen verantwoordelijkheid om hun talent en ambitie maximaal in te zetten. Zo creëren ze een waarderende werkcontext met een positief leer- en ontwikkelklimaat waardoor collega’s volledig in hun element komen door talent en ambitie te verbinden aan de organisatie.

 

Op zoek naar

Ik kom graag in contact met CEO’s, bedrijfseigenaren, HR managers en leidinggevenden die van hun team een winning team willen maken, de uitdaging niet uit de weg gaan en out of the box kunnen denken.

Voorwaarde is wel dat je wilt dat er beweging en energie in jouw organisatie ontstaat. Dan maken we graag voor iedere uitdaging in de duurzame inzetbaarheid of professionele ontwikkeling van medewerkers een programma op maat. Gewoon omdat geen enkele organisatie, team of medewerker hetzelfde is.

Netwerk

Ons werkterrein beslaat geheel Nederland en Nederlandstalig België.